107 (1)[1]

Gáldus styre

Kommunal- og regionaldepartementet og Sametinget oppnevner i fellesskap styrets leder. Departementet og Sametinget oppnevner deretter to styremedlemmer og ett varamedlem hver.

Gáldus styre for inneværende periode består av styreldeder Ing-Lill Pavall i tillegg til følgende medlemmer:

Lars Magne Andreassen

Bjørg Evjen

Arne Johansen Ijäs

Johan Strömgren

 

1. Varamedlem er Stener Ekern

2. varamedlem er Camilla Brattland

Tips en venn Skriv ut