Samiske barn og unges rettigheter

Samiske barn og unges rettigheter til å lære, nyte og utvikle sitt språk og sin kultur er slått fast i både internasjonale konvensjoner og i norske lover. barnekonvensjonens artikkel 30 slår fast at urfolksbarn ikke skal nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk.