FNs bærekraftige utviklingsmål

FNs bærekraftige utviklingsmål

Presentasjon av Norges rapport til FN om bærekraftsmålene

Regjeringen skal presentere sin rapport til FN om oppfølgingen av bærekraftsmålene. FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2015. 

Regjeringen presenterer sin rapport i Oslo, tirsdag 21. juni 2016. Rapporten vil bli presentert av statsministeren, utenriksministeren og klima- og miljøministeren. Møtet finner sted mandag 21. juni fra kl. 1200 til 1300 og det er oppmøte 1130. Det finner sted i NORADs nye lokaler i Bygdøy alle 2. Dersom man ønsker å delta, så må man melde seg på til Norad før søndag 19.6.16. Mer informasjon om presentasjonen og påmelding finnes på Norads hjemmesider.

Bærekraftsmålene er 17 mål om blant annet å bekjempe og utrydde ekstrem fattigdom og bekjempe sosiale forskjeller, styrke kvinners og jenters rettigheter og deltakelse i beslutningsprosesser og stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av disse. Disse målene skal nås innen 2030. Alle land skal arbeide for å nå disse målene, og i rapporten som nå legges frem presenteres Norges arbeid for å nå disse målene. Urfolk har arbeidet mye for at arbeidet som gjøres for å nå disse målene også skal inkludere urfolk, at urfolks rettigheter skal ivaretas i planleggingen og gjennomføringen av tiltak. Les mer om FNs bærekraftsmål på Norads hjemmesider.

På FNs hjemmesider finnes også mer informasjon på engelsk: Agenda 2030 for Suistanable Development Goals.

Tips en venn Skriv ut