Et senter med særskilt kompetanse om samiske rettighetsspørsmål

Gáldu-et kompetansesenter for urfolks rettigheter

Kompetansesenteret for urfolksrettigheter har til formål å øke kunnskapen om og forståelsen for urfolksrettigheter og samiske rettigheter.

Kompetansesenteret skal være en faglig selvstendig institusjon.

Kompetansesenteret skal samle inn, bygge opp, systematisere, vedlikeholde, bearbeide, tilrettelegge og formidle relevant informasjonog dokumentasjonom urfolksrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Kompetansesenteret kan også påpeke behovet for forskning på aktuelle områder.

Målgrupper for kompetansesenterets virksomhet er alle som søker kunnskap om urfolksrettigheter nasjonalt og internasjonalt, herunder skoler, frivillige organisasjoner, offentlige institusjoner og myndigheter. Kompetansesenteret skal primært tilrettelegge og formidle informasjon overfor målgrupper i Norge. Kompetansesenteret kan også tilrettelegge og formidle informasjon overfor aktuelle målgrupper i andre land, i den grad det har kapasitet til det.

Kompetansesenterets tjenestetilbud skal utformes og sees i sammenheng med andre sammenlignbare nasjonale og internasjonale tilbud.

Kompetansesenteret organiseres som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.

Tips en venn Skriv ut