Aktuelt fra Gáldu

Galdu-NIM_320x60

Integrering av Gáldu i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter vedtatt

I dag vedtok Stortinget at Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, blir en integrert del av Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) fra 1. januar 2017.

- Vi som arbeider med urfolksrettigheter ved Gáldu blir nå en del av et større fagmiljø som skal styrke arbeidet med å fremme menneskerettighetenes stilling og gjennomføring i Norge, sier direktør i Gáldu, Laila Susanne Vars og fortsetter:

 

- Vi ser at vi som et samisk fagmiljø vil nyte godt av å bli en del av et større menneskerettsmiljø. Samtidig har vi mye å bidra med når NIM nå skal bli mer synlig og arbeide mer systematisk med å fremme urfolks og minoriteters menneskerettigheter.

 

Vars blir fra 1.1.2017 fagdirektør ved Norges nasjonale Institusjon for Menneskerettigheter. Direktør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Petter Wille, er også glad for vedtaket som nå er gjort på Stortinget:

- Dette er et gledelig vedtak som vil legge forholdene godt til rette for at NI kan spille en viktig rolle når det gjelder samerett og urfolksrettigheter, uttaler han.

 

Det kommer frem i innstilling til lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (Innst. 216 L (2014–2015)) at ivaretakelse av urfolks rettigheter er en viktig del av nasjonal institusjons virksomhet. Det er også lagt til grunn at den nye nasjonale institusjonen skal ha mulighet til å ivareta oppfølgingen av samiske rettigheter i større grad enn det som har vært tilfelle med tidligere nasjonale institusjon.

 

Dette er også bakgrunnen for at Gáldus styre allerede i 2013 uttalte at Gáldu bør bli en del av Norges nye nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Gáldus ansatte, seks i alt, vil fortsatt være lokalisert der de er i dag, på Vitenskapsbygget i Kautokeino. Lokalisering har også vært en viktig sak for Gáldus styre underveis i prosessen som har ledet fram til dagens vedtak.

 

Integreringen av Gáldu i NIM ble vedtatt som en del av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017, der NIMs bevilgning øker fra 9,7 millioner i 2016 til 20,6 millioner i 2017, bl.a. som følge av at bevilgningen til Gáldu blir overført fra departementene til NIM. Gáldus bevilgning fra statsbudsjettet, i hovedsak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), var på 5,6 millioner i 2016, inkludert 2,28 millioner fra Utenriksdepartementet (UD).

Tips en venn Skriv ut