Aktuelt fra Gáldu

Gáldu vil integreres i Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter

Gáldus styre har formelt vedtatt at Gáldu skal integreres i Norges nye nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). Gáldus styreleder og direktør har i det samme vedtaket fått de nødvendige fullmakter til å videreføre arbeidet med integreringen. 

Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) ble opprettet i 2015 og er direkte underlagt Stortinget. Gáldu hadde allerede forut for opprettelsen signalisert at man ved en eventuell opprettelse av en nasjonal institusjon for menneskerettigheter skulle vurdere om det mest naturlige var at Gáldu også blir en del av den nye NIM. En integrering er nå formelt vedtatt i Gáldus styre og man sikter inn på en full integrering i løpet av 2016.

 

Sterkere posisjon og utvidet mandat

Fra Gáldus side har man hele tiden hatt en klar oppfatning om at Gáldus posisjon ville bli styrket ved en innlemmelse i en nasjonal institusjon, noe som er bakgrunnen for at Gáldu allerede i 2013 signaliserte at man ønsket en innlemmelse i denne nye institusjonen.

– Vi ser dette som et naturlig skritt videre, et nødvendig grep for å styrke arbeidet med å fremme og overvåke samiske menneskerettigheter som en del av NIM`s ansvar, sier styreleder Ing-Lill Pavall.

Gáldu har ikke hatt overvåkning som en del av sitt mandat tidligere.

 

Uendret lokalisering

En forutsetning i styrevedtaket er at Gáldu blir en egen avdeling i NIM og at avdelingen forblir lokalisert i Kautokeino:

– For Gáldus styre er det viktig at Gáldu, også som en del av NIM, forblir lokalisert i Kautokeino. Dette for å opprettholde kontakten med det samiske samfunnet og på den måten ha legitimitet og tillit blant samene, forklarer styreleder Pavall og legger til:

 

– Hensynet til de ansatte har også veid tungt for styret, det er viktig å beholde den samiske språk- og kulturkompetansen som allerede fins i organisasjonen. Nærheten til samfunnet NIM skal arbeide med er også en viktig for Gáldus styre.

 

Endelig vedtak på Stortinget

Styret for NIM skal nå behandle og gå videre med saken i samråd med Stortingets presidentskap. De praktiske sidene ved en integrering avhenger av et positivt og endelig vedtak i Stortinget, så det vil enda ta litt tid før integreringen kan fullføres. NIM er lokalisert i Oslo og ledes av Petter Wille. Han ble oppnevnt som direktør i 2015. Les mer om utnevnelsen her:  

Gáldu gratulerer Petter Wille

 

Mer informasjon om Gáldu finnes her, og om NIM her.

Hvis du ønsker å lese mer om prosessen rundt opprettelsen av NIM og om behandlingen av saken på Stortinget, så kan du trykke her

Tips en venn Skriv ut