Aktuelt fra Gáldu

Galdu-NIM_320x60

Integrering av Gáldu i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter vedtatt

I dag vedtok Stortinget at Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, blir en integrert del av Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) fra 1. januar 2017.

Forslag til ny kontrakt for levering av råstoff til kystsamfunn i nord

Rapporten fra ekspertgruppen for utredning av trålernes plikter (pliktkommisjonen) med mandat fra Stortinget om å utrede endringer i trålernes plikt til å levere råstoff til fiskeindustrien i nord ble nylig offentliggjort. En del av mandatet var å også vurdere problemstillinger som kan være relevante for samisk kultur og næringsutøvelse. Et sentralt prinsipp i forvaltningen av de viltlevende marine ressursene er at forvaltningstiltak skal være med på å styrke det materielle grunnlaget for samisk kultur (Havressursloven paragraf 7 g).

Victoria Tauli Corpuz

Urfolkskvinner er særlig utsatte for vold og andre brudd på menneskerettighetene

I morgen tirsdag 8. mars markeres den internasjonale kvinnedagen. Det er en viktig dag å markere når vi vet at urfolkskvinner og jenter er spesielt utsatte for vold og andre brudd på menneskerettighetene. Dette kommer fram i en rapport av FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter Victoria Tauli Corpuz i 2015.

Gáldu blir en del av Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 at Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, integreres med Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM).

FNs bærekraftige utviklingsmål

Presentasjon av Norges rapport til FN om bærekraftsmålene

Regjeringen skal presentere sin rapport til FN om oppfølgingen av bærekraftsmålene. FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2015.